Tien redenen om ICT uit te besteden.

De beslissing om ICT beheer binnenshuis op te lossen of uit te besteden kan een lastige zijn. Vandaar ons blog. We helpen je een handje. Wij hebben de 10 sleutelredenen benoemd, die kunnen helpen bij de overweging of uitbesteden de juiste keuze is voor jouw bedrijf.

Reden 1: Kostenbesparing. Het gemiddelde jaarsalaris van een in-house IT Manager ligt rond de 40.000 euro. Hier komen nog aanvullende kosten bij zoals kosten van rekrutering om de juiste persoon te vinden, training om het kennisniveau op peil te houden en mogelijke bonusregelingen. Voor de meeste bedrijven is een in-house IT-specialist een luxe die men zich niet kan veroorloven. Ondanks dit loopt men toch het risico van hoge kosten bij downtime. Verlies van productiviteit. Medewerkers die hun kostbare tijd inzetten om ICT problemen, die zij niet helemaal begrijpen,  proberen op te lossen.

Bij uitbesteding van ICT beheer worden de kosten geconsolideerd in overzichtelijke maandelijkse bedragen. Hiermee wordt budgettering eenvoudig en komt het totaalbedrag per jaar vaak aanzienlijk lager uit.

Reden 2: Gebrek aan in-house-kennis. Hoewel vrijwel elk bedrijf tegenwoordig bijzonder afhankelijk is van IT-systemen, is het niet haalbaar om een volwaardige systeembeheerder full time (of zelfs part-time) in huis te halen. Dit betekent dat er geen expertise beschikbaar is bij een bedrijfskritische storing en er moet worden uitgeweken naar dure noodmaatregelen.

Bij uitbesteding van ICT beheer kun je een beroep doen op een supportdesk met gekwalificeerde medewerkers die bekend zijn met jouw organisatie. Zo is er altijd een team van experts beschikbaar die bij elk technisch of functioneel probleem kunnen helpen.

Reden 3: Aanvulling op in-house-kennis. Sommige bedrijven hebben wel een in-house ICT beheerder in dienst, of een medewerker die het ICT beheer voor zijn rekening neemt naast de normale werkzaamheden. Het bedrijf is voor de continuïteit van de ICT systemen geheel afhankelijk van deze persoon. Wat gebeurt er als er een storing optreedt als zij op vakantie zijn, ziek zijn, of zich voor een andere afspraak buiten het pand bevinden? Wat gebeurt er als zij bezig zijn met een crisis, en er doet zich een andere storing voor op het zelfde moment? Of als er een ernstig probleem is, en het blijkt dat hun kennis te kort schiet voor een snelle oplossing?

Bij uitbesteding van ICT beheer is er altijd een team van experts beschikbaar. Dit team is nooit onbereikbaar wegens vakantie, ziekte, of wat voor reden dan ook. Zij kunnen snelle en professionele ondersteuning leveren aan je eigen IT medewerkers.

Reden 4: Eigen ICT personeel in dienst nemen. Misschien overweeg je om eigen ICT personeel in dienst te nemen. Als je zelf geen technische achtergrond hebt, wordt het moeilijk te beoordelen wie de juiste man of vrouw voor jouw business is. Rekrutering is een lastig, tijdrovend en duur proces. Je kunt makkelijk worden overrompeld met technisch jargon, en daardoor een verkeerde beslissing nemen die duur kan uitpakken voor het bedrijf.

Bij uitbesteding van ICT beheer is dit geen zorg! Je hebt altijd toegang tot een team van goed opgeleide ICT specialisten die beschikken over de laatste kwalificaties uit hun vakgebied.

Reden 5:  Focus op ondernemen. Je tijd is kostbaar en moet besteed worden aan de zaken waar je goed in bent. Je bedrijfsvoering, je kostenbewaking en natuurlijk zorgen dat je tevreden klanten hebt. Het laatste wat je wilt is zorgen hebben over je ICT omgeving.

Bij uitbesteding van ICT beheer krijg je zelf rust. De stress van ICT problemen worden je eenvoudigweg ontnomen, zodat je kunt focussen op het runnen van de bedrijf.

Reden 6: Verhoog de productiviteit van je medewerkers. Het lijkt misschien voordelig om de verantwoordelijkheid voor de techniek binnenshuis te houden, maar het leidt er in de praktijk vaak toe dat de medewerkers zich niet genoeg kunnen focussen op hun primaire rol en voortdurend worden afgeleid door kleine ICT vraagjes. Hun productiviteit daalt hierdoor aanzienlijk.

Bij uitbesteding van ICT beheer kunnen de medewerkers een gekwalificeerde supportdesk bellen waar medewerkers snel een diagnose kunnen stellen en een oplossing kunnen brengen. Dit resulteert in snellere oplossingen, minder tijdverlies door storingen, hogere productiviteit doordat medewerkers zich kunnen focussen op hun eigenlijke taak.

Reden 7: Maak gebruik van de laatste technologieën. Het technische landschap is een voortdurend veranderende omgeving, doordat de technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Hoe kom je erachter als er een nieuw product, nieuwe software update of nieuwe app op de markt is die geweldige voordelen biedt voor jouw organisatie?

Een goede externe ICT beheerder beschikt over een reeks partnerschappen met toonaangevende bedrijven in de industrie, zoals Microsoft, Hewlett Packard en Cisco. Hierdoor is hij/zij altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en advisieert hij/zij je hierin.

Reden 8: Toegang tot aanvullende diensten en oplossingen. Maak je je wel eens zorgen over de continuïteit van het bedrijf? Heb je een disaster recovery plan nodig? Moet je ondersteuning bieden aan een steeds mobieler wordende collega's? Wil je de telefonie verlagen? Heb je een informatiebeveiligingsbeleid nodig? Ben je op zoek naar een nieuwe deskoplossing? Misschien wel in de cloud?

Je externe ICT beheerder heeft uitgebreide kennis van en ervaring met het uitermate brede speelveld van de verschillende ICT specialismes. Zij begrijpen je behoeftes en kunnen je aanvullende diensten en specialistisch advies bieden.

Reden 9: Problemen voorkomen is zo veel beter dan genezen! De meeste MKB-ondernemingen hanteren een “break/ fix” methode. Dit wil zeggen dat een probleem pas wordt opgemerkt als er hinder of downtime wordt ervaren door de gebruikers. En pas op dat moment wordt er actie ondernomen om het probleem op te lossen.

Een externe ICT beheerder kan problemen voorkomen vóórdat ze daadwerkelijk storing veroorzaken door gebruik te maken van geavanceerde monitoringsoftware. Hiermee kunnen zij honderden IT netwerken automatisch monitoren en gewaarschuwd worden als zich een probleem dreigt voor te doen. Zo kan er tijdig worden ingegrepen en downtime voorkomen worden.

Reden 10: Supersnel support bij noodgevallen. Als zich een noodscenario voordoet staat het hele bedrijf stil en wordt er groot productieverlies geleden zo lang de storing duurt. Elke minuut kost dan serieus geld. In deze gevallen is adequate kennis onontbeerlijk voor een snel herstel.

Besteed het ICT beheer uit en krijg toegang tot jarenlange ervaring en vele verschillende expertises van ICT professionals. Zij hebben het probleem waarschijnlijk al eens eerder meegemaakt en kunnen daardoor razendsnel reageren met de juiste acties.

Neem 'ns contact op met Raymond van SPEYK voor een goed advies onder het genot van een lekkere kop koffie.