Slimme koppeling tussen Entree Federatie en DigiPlein365 is een feit!

Kennisnet en SPEYK realiseren de koppeling tussen de DigiPlein365 leer- en werkplek en de Entree Federatie van Kennisnet! Zij zijn hierbij de eersten in Nederland. Waarom is dit belangrijk voor jou? Vanaf nu is er één vertrekpunt om snel, veilig en eenvoudig toegang te krijgen tot meer content en leermiddelen!

 

Snelle, directe toegang tot meer content en leermiddelen

De leer- en werkplek in het onderwijs verandert in rap tempo. Leren en werken wordt door leerlingen, docenten en medewerkers meer en meer mobiel gedaan. Dit vindt tijd-, plaats- en device onafhankelijk plaats. Daarnaast worden digitale leermiddelen en educatieve diensten steeds meer beschikbaar gesteld vanuit de cloud. Deze tendens versterkt de wens vanuit scholen om directe toegang hiertoe te vereenvoudigen, centraal te kunnen beheren en persoonlijk te maken. Zo ook voor de directe toegang vanuit DigiPlein365 naar digitale leermiddelen en educatieve diensten voor leerlingen en docenten.

 digiplein

De eerste tevreden school werkt met slimme koppeling

Met gepaste trots kunnen we melden dat inmiddels de eerste school naar volle tevredenheid is gestart met deze koppeling. Zij profiteren nu van de snelle toegang tot meer content en leermiddelen. Aan de ontwikkeling van deze koppeling ligt de krachtige samenwerking van Kennisnet en SPEYK ten grondslag. Zij zijn een gezamenlijk ontwikkeltraject opgestart, met als doel het tot stand brengen van de Single Sign On koppeling tussen de DigiPlein365 leer- en werkplek en de Entree Federatie van Kennisnet.

 

Meer over DigiPlein365

DigiPlein365 is de gepersonaliseerde visueel ingestelde leer- en werkplek voor leerlingen, docenten en medewerkers, gebaseerd op Microsoft Office 365. Werken en leren waar je wilt, wanneer je wilt en op ieder device. Jouw start van de dag op basis van één inlogaccount.

digiplein 

Meer over Kennisnet Entree Federatie

Snel en eenvoudig digitale leermiddelen en educatieve diensten in de klas gebruiken: dat kan met Entree Federatie. Entree Federatie geeft scholen en leraren in het po, vo en mbo direct toegang tot veel interessant online lesmateriaal. Entree Federatie is een toegangsdienst van Kennisnet, ontwikkeld voor scholen en aanbieders van educatief lesmateriaal. Meer dan 90 procent van de scholen in het vo en mbo heeft zich aangesloten op Entree Federatie. Ook steeds meer scholen in het po melden zich aan.

 

Over Kennisnet

Elke leerling verdient eigentijds, veilig en persoonlijk onderwijs. Daarom ondersteunt Kennisnet scholen met ICT. Kennisnet zorgt voor een landelijke ICT-basisinfrastructuur, adviseert de sectorraden en deelt haar kennis met het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zo laat Kennisnet ICT werken voor het onderwijs. Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

 

Over SPEYK

SPEYK helpt scholen vanuit Advies, Bouw en Continuïteit (A-B-C) meer te bereiken door leren en werken efficiënter en leuker te maken door de inzet van slimme ICT met het oog op innovatie. Hierbij werkt SPEYK intensief samen met diverse ketenpartners binnen het onderwijs om te zorgen voor maximale integratie. SPEYK richt zich binnen het onderwijs op de segmenten mbo, vo en po.

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw school? Neem dan contact op met SPEYK.

Download onze brochure voor meer informatie.