Cloudadoptie lijkt volwassen te worden

Veel bedrijven overwegen of stappen in hoog tempo over naar cloudoplossingen. Uit een recent onderzoek van Capgemini (in combinatie met Coleman Parkes Research), op basis van meer dan vierhonderd cxo-interviews, blijken veel bedrijven volwassen in de adoptie van cloudoplossingen.

Naast de bekende voordelen van economy of scale en time to market, is een cloudstrategie erg in trek bij het realiseren van nieuwe bedrijfsinitiatieven met nieuwe applicaties. Veel van dergelijke oplossingen zijn te kenmerken als ‘edge’applicaties, applicaties die zich aan de randen (waar vaak interactie met klanten, medewerkers of burgers plaatsvindt) van de bedrijfsvoering begeven als uitbreiding op de kernprocessen. Meer dan 78 procent van de onderzochte bedrijven geeft aan dat deze applicaties direct op een nieuw cloudplatform worden gerealiseerd. Traditioneel was de focus qua cloud vaak gericht op de migratie en uitfasering van legacy toepassingen en systemen. Uit dit onderzoek blijkt ook weer dat deze toepassingen juist  vaak met rust worden gelaten (‘Hands-off’strategie), zolang ze nog naar behoren functioneren.

Gelaagdheid

Deze tendens werkt de behoefte aan goede orchestratie van de it en cloudarchitectuur in de hand. Door verschillende van elkaar gescheiden lagen te onderkennen en logisch in te delen, kunnen nieuwe applicaties snel worden uitgerold, met inachtneming van de beveiligings-, performance en masterdata eisen. Cloudapplicaties bevinden zich vaak in de bovenste laag van de architectuur, waar de interactie en gebruikerservaring het meest belangrijk is. Hoe meer applicaties zich gedragen als wat de gebruiker ook kent uit zijn eigen omgeving (Facebook, Google, Twitter of bijvoorbeeld mobile apps), hoe groter de adoptie zal zijn, en hoe productiever de gebruiker wordt.

Best Practices

Een andere prominente business driver om naar cloudapplicaties te bewegen is de adoptie van industry best practices om de operatie zo efficiënt mogelijk te laten draaien. De meeste cloudoplossingen dekken 'out of the box' al veel van de bestaande bedrijfsprocessen af; processen zoals crm, erp, hrm of finance. Met de adoptie van een cloudoplossing met voorgedefineerde werkstromen, conformeert een bedrijf zich niet alleen aan een ‘industry standard’ in een domein, maar blijft het ook in de toekomst in lijn met de eisen en wensen die deze industrie of markt verlangt. Dit gold al voor start-ups, maar dezelfde dynamiek ontstaat nu bij de grotere corporates en enterprises. 

Hoe meer ‘template-driven’ en met minimale configuratie een bedrijfsproces kan worden gerealiseerd in een oplossing, des te sneller kan een wererldwijde uitrol plaatsvinden  en des te groter zal de return on investment (roi) zijn.

Bron: Computable.