Inzicht met de SecurScan

Informatie beveiliging en privacy zijn tegenwoordig onderwerpen die niet alleen meer op de ICT afdeling thuis horen, maar als aandachtspunten op directie niveau behandeld dienen te worden. De regels rondom deze vraagstukken zijn duidelijk vastgelegd in de wet.

Als ondernemer en/of bestuurder hoor je deze richtlijnen te kennen en binnen jouw organisatie te hebben belegd. Uit onderzoek blijkt dat veel middel(grote) organisaties geen weet hebben van de risico’s die ze lopen rondom informatie beveiliging en privacy.

businessman hand working with modern technology and digital layer effect as business strategy concept.jpeg

Door gebruik te maken van de SecurScan wordt er snel inzicht verkregen in de huidige stand van zaken qua informatie beveiliging. Door middel van een vragenlijst wordt er een nulmeting uitgevoerd zodat de aandachtsgebieden geïdentificeerd worden. De aandachtsgebieden zijn gecategoriseerd op beleid, proces en middelen.

De uitkomst van de SecurScan wordt gepresenteerd in een rapport waarin naast de uitkomst van de scan ook adviezen worden gegeven voor mogelijke oplosrichtingen.

Vraag jouw SecurScan aan