Handreiking voor aanstellen functionaris gegevensbescherming binnen onderwijs beschikbaar

De VO-raad heeft samen met de PO-Raad en Kennisnet een handreiking ontwikkeld voor scholen in het funderend onderwijs over het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). Hier was veel vraag naar bij scholen. Er wordt nog een aparte handreiking gemaakt voor samenwerkingsverbanden over hoe zij een FG kunnen regelen. De handreiking is uitvoerig besproken met de werkgroep Informatiebeveiliging en Privacy VO.

 

Wat legt de handreiking uit?

De handreiking legt uit hoe scholen in het funderend onderwijs om moeten gaan met de verplichting vanuit de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een FG aan te stellen. Een FG is een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen een organisatie en bemoeit zich met de privacy van medewerkers en leerlingen.

Uitleg over de verplichting om een FG aan te wijzen

Verplicht FG aanwijzen door schoolbesturen

Uit juridische analyse van de AVG blijkt dat schoolbesturen verplicht zijn om een FG “aan te wijzen”. Ieder schoolbestuur heeft een FG nodig (dus niet per school/vestiging). De aangewezen FG moet worden gemeld bij de toezichthouder voor privacy in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deadline aanstellen FG

De verplichting om en FG aan te wijzen is één van de zaken die een schoolbestuur moet regelen vanaf 25 mei 2018. Niet alle schoolbesturen zullen dan al een FG hebben aangewezen, bijvoorbeeld omdat er nog afspraken moeten worden gemaakt met de schoolbesturen waarmee samen een FG wordt geregeld of omdat het schoolbestuur eerst de basis onder informatiebeveiliging en privacy wil hebben gelegd. Het advies is dat het schoolbestuur documenteert waarom er (nog) geen FG is aangewezen, en wat de planning is om dat wel te gaan doen.
Bron: www.vo-raad.nl

 

Event Security Update 2018 inclusief AVG

Op vrijdag 9 maart organiseert SPEYK de Security Update 2018 voor scholen. Een compleet programma met bedreigingen anno nu: met welke dreigingen moet je rekening houden, welke impact heeft dit op jouw school en hoe ga je hiermee om, inclusief AVG informatie die je gegeven wordt door een juridisch AVG expert. Deze waardevolle informatie wordt gedeeld in datacenter BIT in Ede. Een bijzonder omgeving en ervaring. 

Meld je snel en kosteloos aan!  

Begeleiding in een AVG traject?

SPEYK is met haar 15+ jaar ervaring dé onderwijs ICT dienstverlener uit het midden van het land (Veenendaal). Zij adviseert je aan de hand van ICT vraagstukken (vanuit visie), bouwt aan de schoolomgeving (sterk in technologie) en begeleidt in de nieuwe digitale werk- en leerwijze (adoptiemethoden & trainingen). SPEYK werkt samen met diverse partners om jouw school een compleet AVG traject aan te kunnen bieden om te voldoen aan de wetgeving.

Meer weten?